หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

MOOC MUKCC

hqdefault

การเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนออนไลน์กับเราวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เราจะพัฒนาคนในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น We give a chance for you.

Latest News

ประชาสัมพันธ์แจ้งบอกข่าวเกี่ยวกับการเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจะมุ่งมั่นพัฒนาเป็นแหล่งวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสิมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาของคนในชุมชนต่อไป

เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ของเราทั่วโลกเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ