Back
08
April
presentaion-1
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์สำหรับบทเรียนออนไลน์ของผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2565
12:00 AM - 5:00 PM
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

รายละเอียด ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรม : ประชุมการดำเนินการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาปรับพื้นฐานความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดประชุมวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เนื้อหา บรรยายความคิดสร้างสรรค์เพื่องานผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา รูปแบบของไฟล์และเทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอน การถ่ายทำ/การถ่ายภาพ/บันทึกวีดีโอด้วยมือถือสมาร์ทโฟนหรือกล้องดิจิทัล การบันทึกวิดีโอการสอนด้วย PowerPoint แบบเห็นหน้าผู้สอน การตัดต่อวีดีโอด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟนหรือเครื่อง...

05
April
hqdefault
ประชุมการดำเนินการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาปรับพื้นฐานความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาวิทยาศาสตร์
12:00 AM - 5:00 PM
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

รายละเอียด ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรม : ประชุมการดำเนินการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาปรับพื้นฐานความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดประชุมวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เนื้อหา บรรยายพร้อมอภิปายแนวทางทางการสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาปรับพื้นฐานความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาวิทยาศาสตร์ จัดทำเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบในรายวิชารายวิชาปรับพื้นฐานความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาวิทยาศาสตร์ นำเสนอเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบบทเรียนในรายวิชารายวิชาปรับพื้นฐานความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาวิทยาศาสตร์ หมายเหตุ : ลงทะเบียนและเข้าร่วมเฉพาะบุคคลที่มีหนังสือเชิญเท่านั้น