Site news

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ mukcc
แบบสอบถามการอบรมระบบ E-Learning
โดย ผู้ดูแลระบบ mukcc - Friday, 23 June 2017, 11:11AM
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ mukcc
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสำหรับอาจารย์
โดย ผู้ดูแลระบบ mukcc - Wednesday, 21 June 2017, 1:36PM
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ mukcc
ประกาศ : การเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนออนไลน์
โดย ผู้ดูแลระบบ mukcc - Friday, 1 April 2016, 9:17PM
 

ประกาศ : การเข้าเรียนในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

  นักศึกษาสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอนในระบบ e-Learning  ทางเว็บไซต์

 นักศึกษาที่ทำการลงทะเบียนเรียน เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าใช้งานในระบบโดยใช้ Username และ Password ตามที่วิทยาลั...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(44 คำ)